Projekt

Tento projekt, spolufinancovaný z operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013 (dále jen EÚS), s oficiálním názvem DY-THA rail, realizací v termínu 1. 1. 2012 – 31. 8. 2014 a celkovými způsobilými výdaji ve výši 946 548 €si klade za obecný cíl rozvoj cestovního ruchu a kultury v ekonomicky slabých regionech podél osy Waidhofen - Telč.

Hlavním záměrem projektu je využít velkého potenciálu stávající železniční trati Kostelec-Slavonice s návazností na nově vznikající cyklostezku v Rakousku a vytvoření ucelené nabídky turistických atraktivit ve všech dotčených regionech (tzv. na "jedné trati"), využít pro turistiku atraktivního území podél trati a historie trati pro rozvoj a posílení cestovního ruchu na obou stranách česko-rakouské hranice.

Cílem projektu je rovněž zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj v dotčených regionech, k čemuž bude sloužit marketingový průzkum a studie udržitelnosti a dalšího rozvoje a využití trati pro cestovní ruch na obou stranách hranice k využití železnice a cyklostezky. Publicita a propagační opatření realizované v rámci projektu pak poslouží jako základ pro udržitelnost oblastního rozvoje a cestovního ruchu v dalších letech po skončení projektu.

V rámci projektu budou dále vytvořeny muzejní a výstavní expozice lokomotiv, vagonů a další techniky a modelů v nyní málo využívaných prostorách ČD na nádražích. V turistické sezóně budou také pořádány pravidelné jízdy historickým vlakem na trati Kostelec – Slavonice. Bude se jednat např. o jízdy mikulášské, vánoční a jiné se speciální tematikou a doprovodným naučným programem.

Základním výstupem projektu bude rozvoj regionů a cestovního ruchu v oblasti a navázání a upevnění úzké spolupráce příhraničních regionů prostřednictvím uspořádání různých kulturních akcí a společné propagace. 

V dalších svých aktivitách bude projekt usilovat o:

 • rozšíření nabídky pro turisty i mimo turistickou sezónu;
 • provázání železniční sítě s cyklostezkami, cyklotrasami, hipostezkami, turistickými trasami pro pěší a autobusovou dopravou;
 • zapojení a spolupráci podnikatelských subjektů.

Projekt navazuje a doplňuje aktivity dalšího rozvoje cestovního ruchu v regionech. Návaznost na přeshraniční Dolnorakouskou výstavu 2009 (Horn – Raabs/Th. – Telč) a na Memorandum Region Renesance podepsané mikroregiony Jemnicko, Dačicko, Telčsko a Třešťsko (cílem memoranda je zlepšení postavení regionu a zkvalitnění každodenního života obyvatel kraje).

Projekt DY-THA rail bude během své realizace úzce spolupracovat s následujícími projekty:

 1. česko-rakouský projekt EÚS"DIE THAYARUNDE - výstavba cyklostezky Dobersberg-Slavonice;
 2. výstavba cyklistické okružní stezky v oblasti THAYALAND (Rakousko);
 3. česko-rakouský projekt EÚS: ERREICHBARKEIT VERBINDET (tj. Dosažitelnost spojuje) - přeshraniční autobusová linka z Raabs/Thaya do Telče.

Specifickými výstupy budou:

 • Studie udržitelnosti a dalšího rozvoje využití trati pro cestovní ruch;
 • Marketingová koncepce;
 • Videoklipy/DVD - krátký dokumentární film o regionech;
 • Koncepce pro organizaci akcí v Rakousku (analýza technických a finančních možností pro různé akce);
 • Expozice věnovaná historii a současnosti železniční dopravy na obou stranách hranice (trať Kostelec - Telč - Dačice - Slavonice včetně dřívějšího propojení na trať Waidhofen a Schwarzenau) - v Telči;
 • Vybudování zázemí pro umístění kolejových vozidel - v Telči;
 • Expozice modelů dopravních prostředků - v Třešti;
 • Vybudování dřevěného rámového přístřešku sloužícího cestujícím a účastníkům projektu - v Dačicích;
 • Vybudování dřevěného rámového přístřešku propojujícího železniční dopravu v České republice s cyklistickou dopravou v Rakousku - ve Slavonicích.

Předkladatelem, tj. žadatelem a současně i příjemcem projektu je hlavní partner projektu (tzv. LeadPartner) a to Svazek obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“, dále jen „svazek“

Svazek byl založen v roce 1998, má deset členských obcí, členy jsou kromě tří všechny obce na trati Kostelec – Slavonice. Další informace o svazku naleznete v sekci "Svazek".říjen 2021
říjen 2021
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7