Partneři

Projekt má tyto projektové partnery (dále jen PP):

Svazek obcí "Železnice Kostelec - Slavonice" (LP), Zukunftsraum Thayaland (PP1) - účastí tohoto partnera je zajištěna návaznost a územní pokrytí na rakouské straně), město Třešť (PP2), město Telč (PP3), město Dačice (PP4), město Slavonice (PP5).

Projektový koncept i projektová žádost se připravovali ve vzájemné spolupráci a přispění všech partnerů:

LP - koordinace přípravy projektu a přípravných setkání partnerů a koordinace a zodpovědnost za přípravu projektové žádosti a její zpracování.

Zukunftsraum Thayaland - účast na setkáních, příprava projektové koncepce a žádosti, spolupráce při překladu žádosti PP2, PP3, PP4, PP5 - účast na setkáních, příprava projektové koncepce a žádosti.

Role zahraniční partnera (Zukunftsraum Thayaland)

 • Zdůraznění významu dopravních cest pro rozvoj příhraničních vztahů přerušených železnou oponou;
 • Návazná síť turistických tras KČT, značené cyklostezky, hipostezky;
 • Doprovodné tištěné propagační materiály (průvodce, mapy, slevové kupony);
 • Doprovodné kulturní akce na obou stranách hranice;
 • Personální zajištění řízení projektu, provozu muzea a obsluhy historických vlaků.

Obecné aktivity projektu

 • Provozování jízd historické soupravy v turistické sezóně;
 • Koupě technických pomůcek pro nástup handicapovaných;
 • Vybudování informačního systému o historii a současnosti železniční trati a turistických atraktivitách jednotlivých obcí, umístění na zastávkách a nádražích ve všech obcích na trati;
 • Zajištění personálu pro muzejní expozice a provoz parního vlaku;
 • Vydání společných propagačních materiálů v CZ a D (EN);
 • Doprovodné kulturní akce na obou stranách hranice;
 • Marketingový průzkum turistického ruchu na obou částech hranic k využití železnice a cyklostezky.

Aktivity realizované partnery projektu

 • Třešť - revitalizace několika nevyužívaných místností v nádražní budově na výstavní prostory – stálá expozice modelů dopravních prostředků;
 • Telč - revitalizace budovy depa pro umístění exponátů, výstavba krytého stání pro exponáty na koleji č. 12 nádraží, vybudování přístupových tras a zázemí pro návštěvníky s doplněním expozice;
 • Dačice - vybudování zázemí pro cykloturistiku – přístřešku, uzamykatelného boxu a informačního systému na ploše vedle nádražní budovy;
 • Slavonice - vybudování zázemí pro cykloturistiku, zastávky cyklobusu a informačního systému.

Aktivity svazku

Zajištění historických jízd s návazností na přeshraniční akce v České republice a Rakousku. Menší (cca 10-15 jízd) jsou plánovány na jeden den, 4 velké jízdy na celý víkend (tzv. víkend na trati). V druhé polovině projektu s provázáním jedné z jízd na akci v Rakousku uspořádanou při příležitosti dokončení cyklostezky Dobersberg-Slavonice. Jízdy budou spojené s atraktivním programem ve vlaku a na nádraží, který umožní nahlédnout do blízké i vzdálenější historie železnice a trati a jejího významu. Ve vlaku budou atrakce, které budou lákat na nádraží a akce v ostatních městech partnerů. Po přijetí vlaku na nádraží bude cestujícím nabídnut doprovodný kulturní program.

Vypracování Studie udržitelnosti a dalšího rozvoje využití trati pro cestovní ruch na české straně a rovněž posuzující rozvojový potenciál vybudované cyklostezky na straně rakouské, efekt vzájemného propojení těchto aktivit a jejich další rozvoj.

Marketing zahrnuje také propagaci regionů a celého projektu (např. vytvoření webových stránek, informace o nabídkách, akcích, vytvoření letáků, dokumentárního filmu, výroba a osazení panelů na vlakové zastávky v České republice a podél bývalé trati v Rakousku. 

Přeshraniční dopad projektu

 • zvýšení přílivu turistů do regionů;
 • prodloužení turistické sezóny a zvýšení nabídky kulturního vyžití;
 • zvýšení informovanosti obyvatel o historii železnice a železniční trati;
 • zlepšení a stabilizace oblasti cestovního ruchu;
 • vytvoření nových pracovních příležitostí;
 • zlepšení vzájemných vztahů a pochopení;
 • provázání železniční trati v CZ s cyklostezkou v AT a ulehčení pohybu turistů a cestujících;
 • navázání spolupráce a dlouhotrvajících způsobů komunikace se zájmovými skupinami z oblasti cestovního ruchu a provozování cyklostezek;
 • nastavení fungující struktury spolupráce řídícího týmu sestávajícího z členů z obou zemí;
 • zdůraznění významu dopravních cest pro rozvoj přeshraničních vztahů přerušených železnou oponou.


prosinec 2021
prosinec 2021
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9